התקנת SavvyTester 
דרישות תשתית לצורך שימוש בתוכנת SavvyTester נדרשות תוכנות התשתית הבאות:
  • NET Framework 3.5 SP1 Client Profile.
  • Windows Installer 3.1
תהליך ההתקנה למשתמש Admin בלחיצה על לחצן "התקנה למשתמש Admin" תופעל תוכנית התקנה שתבדוק האם תוכנות התשתית האלה מותקנות  על המחשב שלך. במידה שהן מותקנות, תתבצע התקנה מהירה של היישום SavvyTester.
במידה שחסרות תוכנות תשתית - תוכנית ההתקנה תזהה זאת ותתקין אותן לפני התקנת היישום עצמו. תהליך זה אורך מספר דקות.
הערה: התקנת רכיבי התשתית מחייבת משתמש בעל הרשאות Administrator על המחשב שלך.
תהליך ההתקנה למשתמש רגיל אם הינך משתמש ללא הרשאות Administrator  ניתן לבצע את התקנת היישום SavvyTester על-ידי לחיצה על לחצן "התקנה למשתמש רגיל".
היישום יופעל בהצלחה במידה שתוכנות התשתית כבר מותקנות על המחשב שלך. אם הן אינן מותקנות - יש לפנות למשתמש בעל הרשאות מתאימות להתקנתן. לאחר מכן ניתן להתקין את היישום. (התקנת SavvyTester צריכה להיעשות לפי משתמש - per user) 
הפעלת היישום בסיום התקנה מוצלחת יופעל היישום SavvyTester ויופיע מסך כניסה.
לאחר ההתקנה תופיע צלמית (Icon) על שולחן העבודה שלך וההפעלה תתבצע דרכה.